Mere

Se en lille film om Birgit Skou Fotografi

EU’s persondataforordning 25. maj 2018

Birgit Skou Fotografi

Behandling af personlige oplysninger
Det er vigtigt for os at gøre dig tryg med hvordan vi håndterer dine personlige oplysninger.

Alle personlige oplysninger og data bliver behandlet fortroligt og bliver aldrig videregivet til tredjemand.

Personlige data bliver anvendt til internt brug, for at opretholde og gennemfører kundeforholdet.

Skulle du ikke ønske at modtage vores nyhedsbrev fremadrettet, kan du framelde det ved at trykke på linket i de udsendte nyhedsbreve.

Hvad indsamler vi af personlige oplysninger

Der bliver udelukkende indsamlet generelle personoplysninger, som skal bruges i forbindelse med at være kunde hos os, f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, m.v.

Vi opbevarer de generelle personoplysninger, således at vi altid kan finde dine billeder frem igen i tilfælde af at du skulle miste dem i forbindelse med brand, vandskade eller lign.

Vi indsamler ikke personfølsomme oplysninger.
Skulle der tilgå os oplysninger ved f.eks. forsikringsfotografering, som forsikringsselskabet har påført papirerne som viser hvad opgaven går ud på, slettes disse, når opgaven ikke længere er aktiv og udført. Er oplysningerne påført en evt. faktura som betalings id og lign., opbevares disse i min. 5 år grundet gældende krav fra Skat

I vores fakturerings system til erhvervskunder vil der ydermere i nogle tilfælde findes oplysninger om kontaktpersoner og forskellige leveringsadresser.

Betaling sker via bankoverførsel til Sydbank, her står Sydbank for sikkerheden.

Betaling og faktureringsoplysninger opbevares min. 5 år grundet gældende krav fra Skat.

Opbevaring af negative / digitale filer (billeder)

Fotograferings negativer/digitale filer tænkes opbevaret, så længe det er os muligt og der ikke sker tekniske fejl.

Vi har ikke en fast tidshorisont for opbevaring af personoplysninger, herunder billeddata.

Opbevaringen sker så du efterfølgende kan bestille billeder fra opgaven, med mulighed for efterbestilling af billeder, udskiftning af uheldsramte billeder (brand/vandskade/mekanisk skade m.m.) samt af garantihensyn, samt af familiehistorisk hensyn.

Opbevaringen af digitale filer sker i lukket system, med angivelse af fornavn og efternavn.

Bestilling kan kun ske af fotograferingsbestilleren og, efter aftale, dennes familie.

Produktion af varer og tjenester

Produktion af varer til kunder foretages af underleverandører.
Ved ekstern produktion med anvendelse af persondata (billeder/filer) overdrages alene relevante filer til denne produktion, mens øvrige persondata ikke overdrages.

Rettigheder

Som kunde giver vi dig, fuldstændig gennemsigtighed i hvilke persondata vi gemmer og hvordan vi opbevarer dem.
Du har ret til indsigt i de oplysninger vi har om dig og til at få urigtige oplysninger rettet.

Om Birgit Skou Fotografi´s anvendelse af kundebilleder

Person/portræt kundebilleder anvendes kun med en skriftlig tilladelse og alene til markedsføring af vores forretning, online og offline.
Dette direkte på egne materialer eller hos markedsførings samarbejdspartnere / leverandører og altid med angivelse af vores bomærke/logo i materialet eller på billedet.
Vi henviser også til loven om copyright, der både beskytter bestiller og fremstiller af et billede.

Om Birgit Skou Fotografi

Dataansvarlig og databehandler: Birgit Skou

Hjemmeside

www.birgitskoufotografi.dk

Kontakt.

Tlf. 40 40 51 25

E-mail: info@birgitskoufotografi.dk

 

Se Portræt Fotografering hos Birgit Skou Fotografi

Se Børn og Unge Fotografering hos Birgit Skou Fotografi

Se Baby Fotografering hos Birgit Skou Fotografi

Se Erhvervs Fotografering hos Birgit Skou Fotografi

 

Ring til Birgit Skou Fotografi